Đá Granite

 • Đá ốp nhà vệ sinh
  Giá :

 • Đá ốp lát
  Giá :

 • Đá kim sa
  Giá : 1.100.000

 • Đỏ hoa to
  Giá : 380.000

 • Đỏ hoa trung
  Giá : 370.000

 • Xanh cổ vịt
  Giá : 750.000

 • Xà cừ trắng
  Giá : 1.200.000

 • Tím tân dân
  Giá : 350.000

 • Đen tuyền
  Giá : 370.000

 • Đen huế
  Giá : 700.000

 • Đỏ hoa phượng
  Giá : 500.000

 • Loại đá No5
  Giá : 1.200.000

 • Loại đá No4
  Giá : 200.000

 • Loại đá No3
  Giá : 330.000

 • Xanh Braxin
  Giá : 850.000

 • Nâu Anh Quốc
  Giá : 700.000

 • Granite mẫu No3
  Giá : 1.400.000

 • Trắng mắt rồng
  Giá : 450.000

 • Hồng Gia lai I
  Giá : 350.000

 • Đá granite tím hoa cà
  Giá : 350.000

1