Tin tức

+ Trồng Mướp

Trồng Mướp
 
Nguồn: hoind.tayninh.gov.vn


Thời vụ  trồng: Từ  tháng 3  đến tháng 6. 
Chọn giống:  Chọn các giống như  mướp hương, mướp trâu, mướp quỳ nh 7 lá... 
Làm đất,

gieo hạ t:  Muốn trồng mướp tốt, cho nhiều quả,  đất phải làm k ỹ , tơi xốp vì rễ mướp có đặc tính phát triển xa gốc.  Lên luống rộng2,5 – 3m, r ồ i rạch hàng (m ỗi luống rạch một hàng) sau  đó tiến hành tra hạt vào hốc, hốc x hốc 30cm, mỗi hốc tra 2 – 3 hạt, lấp  đất cao hơ n mặt luống.  Sau khi cây có 2 -3 lá thật tiến hành tỉa  định cây  để  lại mỗi hốc 2 cây đảm bảo mật  độ 350 – 400 cây/sào.  Lượng phân bón (tính cho 1 sào BB): 
- Phân chuồng hoai mục 600 – 700kg, supe lân 12-15kg. 
- Kali 6 – 8kg, đạm 3-4kg. 
Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng và phân lân xuống đáy hố . Phân vô cơ  chia ra 3 lần, bón thúc theo quy luật l ần sao cao hơn lần trước. 
Chăm sóc: 
+ Tưới nước, bón thúc: 
- M ướp rất cần  độ   ẩm, do đó cứ  4 – 5 ngày tưới nước một lần. Khi quả  đã rộ  có thể tháo nước vào rãnh r ồi lấy gáo tưới lên mặt luống, luôn giữ  đất  ẩm. 
- Bón thúc cho mướp vào 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Khi cây có 4 – 6 lá thật để  chuẩn bị dinh dưỡng cho cây sinh trưởng phát triển tốt. 
Giai  đoạn 2 khi cây chuẩn bị ra hoa: Tạo  điều ki ện cho cây có sức ra nhiều hoa,  đậu quả và ra thêm hoa, qu ả ở  nhánh. 
Giai  đoạn 3 khi cây  đậu quả rộ : Bón phân nhằm nuôi quả,  để  quả to  đẫy sức. Dùng nước phân lợn, nước giải ngâm v ới NPK 1 tuần, hòa loãng với nước lã tưới xa gốc (không tưới trực tiếp vào gốc). Không nên dùng đạm nhiều vì mướp sẽ 
tốt lá, kém quả. 
+ Làm giàn, bắt dây, nương quả: Khi cây mướp có 2 -3 lá thật làm giàn cho mướp, giàn nên làm kiểu mái bằng, chiều cao t ừ  1,5 – 2m, tố t nhất làm ở  khu vườn cố   định để  tập trung đầu tư . Cây cao khoảng 20cm tiến hành cắm gièo để  mướp leo lên giàn, mỗi hốc cắm 1 – 2 cây gièo. Bắt dây bò  đều trên giàn, tỉa bớt lá gốc, lá chân cho thoáng. Khi mướp ra quả chú ý nương quả, thả thõng quả xuống giàn cho thẳng, đẹp tiện thu hái, những quả bị ong châm  cần loại bỏ  ngay. 
Thu hoạch và  để giống: 
Tùy từng giố ng mà thời gian từ  lúc gieo tr ồng đến khi thu hoạch biến  động
từ  80 – 100 ngày, thời gian thu hoạch kéo dài cho t ới tháng 8-9. Để giống phải
chọn quả to không sâu bệnh, từ  quả thứ  2 – 3 trở  lên, để  quả già trên cây, sau đó
hái v ề phơi khô để  lên gác bếp, tới vụ  bóc ra lấy hạt.