Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin và quyền riêng tư của daoplathanoi.net Chúng tôi không lưu trữ bất cứ thông tin gì về khách hàng. Chỉ duy nhất số điện thoại liên hệ( nếu có) nhằm mục đích BẢO HÀNH SẢN PHẨM. Ngoài ra trong quá trình thi công lắp đặt tại công trình chúng tôi sẽ quay phim, chụp ảnh với mục đích quảng bá sản phẩm đã hoàn thiện tới khách hàng tương lai. Mọi hình ảnh do daoplathanoi.net tự chụp đều thuộc bản quyền của chúng tôi.