Đá trắng nhân tạo gốc thạch anh Trung Quốc

2,200,000