Cầu thang mặt gỗ cổ đá trắng vân mây tự nhiên

2,000,000