Cầu thang ốp đá quý mã não đỏ conslab thạch anh

4,250,000