Đá Nhân Tạo Vàng Oman

1,000,000 

Đá nhân tạo vàng oman đang có sẵn tại kho, số lượng nhiều, đá đẹp độ bền khá. Phù hợp mọi nhu cầu đá ốp lát.