Đá Ốp Cầu Thang Granite Black Forest

1,050,000 

Đá ốp cầu thang Black Forest đang sẵn hàng, có thể kết hợp làm Cầu thang mặt đen cổ trắng.