Đá ốp mặt tiền màu trắng granite Alaska

2,000,000