Đá ốp mặt tiền màu vàng | Đá Granite vàng alaska ốp mặt tiền

2,100,000