Đá ốp tường bếp nhân tạo trắng vân mây đẹp

1,100,000