Đá Solid Surface Staron PS820 Pebble Saratoga

Đá Solid Surface Staron PS820 Pebble Saratoga nằm trong sưu tập của Pebble, đá có thiết kế ấn tượng với sự kết hợp giữa màu vân trắng đục với những hạt tinh thể màu trắng li ti.

Danh mục: