Đá Solid Surface Staron PS854 Pebble Spinel

Đá Solid Surface Staron PS854 Pebble Spinel là vật liệu có kết cấu từ 30~47% là khoáng đá tự nhiên (Alumina Tri hydrate), 52~62% gốc keo acrylic (Butyle Acrylate-Methyl Methacrylate), còn lại 1~5% chất tạo màu. Những đám nhỏ hạt trắng, đen li ti nổi bật trên tông màu nâu tạo nên một tổng thể hài hòa màu sắc, hiện đại và độc đáo theo nét riêng.

Danh mục: