Đá trắng nhân tạo gốc thạch anh Trung Quốc

2,450,000