Đá trắng sứ vân mây nhân tạo

2,000,000 

Danh mục: