Đá xuyên sáng xanh hymalayan onyx stone tự nhiên

2,000,000