Lavabo liền khối đá nhân tạo solid surface

12,000,000