Lavabo rửa mặt đá tự nhiên màu trắng đẹp

3,000,000