Mặt tiền nhà ống ốp đá hoa cương vàng Ấn Độ

2,000,000