Mặt tiền thang máy đẹp đá granite trắng alaska

2,000,000