Mộ đá hoa cương vàng anh quốc tại Bắc Ninh

2,500,000