Quầy lễ tân đẹp hiện đại ốp đá solid surface

8,000,000