Đá Nhân Tạo gốc thạch anh Trung Quốc màu vàng

2,350,000