Đá onyx vàng tự nhiên xuyên sáng ốp thang máy

8,000,000