Chậu rửa mặt bàn đá nhân tạo solid surface LG P001

7,000,000