Tranh đá sơn thủy xuyên sáng ốp tường phòng khách

180,000,000